Privacybeleid

Gegevensbescherming

Gegevensbescherming is een kwestie van vertrouwen. Vanzelfsprekend houden wij ons aan de wettelijke bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en relevante nationale gegevensbeschermingnormen. Hieronder informeren wij u over de gegevensbescherming in de webshop van freshfits.nl.

 • 1. Onderwerp van gegevensbescherming
 • 2. Gegevensbeveiliging
 • 3. Gebruiksgegevens
 • 4. Gegevensverwerking voor aankopen of andere acties
 • 5. Betaalgegevens
 • 6. Gegevensoverdracht aan derden
 • 7. Eigen cookies en cookies van derden
 • 8. Google Analytics
 • 9. Facebook pixel
 • 10. Bewaarduur
 • 11. Uw rechten als consument
 • 12. Contactgegevens- en gegevensbescherming

1. Onderwerp van gegevensbescherming


Onderwerp van gegevensbescherming zijn persoonsgegevens. Hieronder vallen zogenaamde voorraadgegevens zoals uw naam, uw postadres, uw e-mailadres en telefoonnummer en uw accountgegevens, maar ook gebruiksgegevens zoals informatie over het tijdstip waarop u onze pagina’s bezoekt, de browser die u gebruikt en andere gegevens die u genereert wanneer u onze pagina’s bezoekt, waaronder ook de inhoud van uw winkelwagentjes, uw bestellingen en andere persoonlijke informatie en vragen.


Wij verzamelen, bewaren en gebruiken uw persoonlijke gegevens alleen voor de uitvoering van uw bestelling of de door u gevraagde dienst, op basis van wettelijke toestemmingen en indien nodig in het kader van uw afzonderlijk gegeven toestemming. U kunt uw eventuele toestemming te allen tijde weer intrekken. Waarvoor u toestemming verleent staat hieronder beschreven in de betreffende toestemmingsverklaring.

2. Gegevensbeveiliging

U kunt ons uw persoonlijke gegevens toevertrouwen. Alle communicatie via de onlineshop wordt goed versleuteld naar ons verzonden. Wij beschermen onze webshop en uw gegevens door technische en organisatorische maatregelen tegen beschadiging, vernietiging, wijziging of onbevoegde toegang door derden. Houd uw betalingsgegevens altijd vertrouwelijk en sluit het browservenster wanneer u klaar bent op onze website, vooral als u uw computer met anderen hebt gedeeld.


Onze medewerkers en eventueel ingeschakelde dienstverlenende bedrijven zijn verplicht tot geheimhouding en naleving van de gegevensbeschermingsvoorschriften.

3. Gebruiksgegevens

Het is niet nodig dat u ons persoonlijke gegevens verstrekt voor het louter alleen het bezoek van onze website. Wij slaan dan alleen toegangsgegevens op en gebruiken deze zonder persoonlijke referentie, zoals uw browsertype, schermresolutie, besturingssysteem, de pagina van waaruit u ons bezoekt, het type technisch apparaat waarmee u de onlineshop bezoekt (pc, smartphone, smart-tv, enz.), de datum en het tijdstip van uw bezoek, welke pagina’s u hebt bezocht, welke artikelen u hebt bekeken en hoe u hebt gehandeld met de website of de naam van het gevraagde bestand. Deze gegevens worden geëvalueerd om ons aanbod te verbeteren en laten geen enkele conclusie toe aan uw persoon. Wij slaan ook het IP-adres op dat door uw webbrowser is verzonden voor de duur van 15 dagen voor technische analyse en voor 90 dagen als er technische fouten zijn opgetreden tijdens de query’s of als de query’s zijn geblokkeerd door beveiligingsregels. Deze opslag dient het belang van het kunnen herkennen, beperken en elimineren van foutsituaties of aanvallen. Na het verstrijken van de tijdsvensters verwijderen wij het IP-adres. De rechtsgrondslag is artikel 6, lid 1, eerste zin, onder f), van de AVG.

4. Gegevensverwerking voor aankopen of andere acties

Als u zich als klant wilt registreren of in onze webshop wilt winkelen, hebben wij persoonlijke gegevens van u nodig. Dit geldt bijvoorbeeld voor de verwerking van de koopovereenkomst en de verzending van de goederen, het versturen van opgevraagde informatie of het beantwoorden van individuele vragen over ons aanbod en onze producten. Wij verzamelen, bewaren en gebruiken uw persoonlijke gegevens alleen in de mate die nodig is voor de uitvoering en de levering van de dienst, op basis van een wettelijke vergunning, of op basis van uw uitdrukkelijke toestemming voor het verdere gebruik van uw gegevens. Wij bewaren en gebruiken uw persoonlijke gegevens, die u ons in het kader van een bestelproces op basis van artikel 6, lid 1, onder b AVG verstrekt, voor het verwerken van uw bestellingen.

Wanneer u zich in de webshop registreert, slaan wij de daarvoor benodigde gegevens op basis van art. 6 lid 1 sub b AVG op tot u de gebruiksrelatie beëindigt. U kunt uw profiel op elk moment binnen het account wijzigen of verwijderen (beëindiging van de gebruikersrelatie). De gegevens worden dan uit ons systeem verwijderd als er geen bewaartermijnen zijn of als de gegevens in individuele gevallen nog niet nodig zijn (bijvoorbeeld in het geval van openstaande vorderingen om de vorderingen te innen).

Persoonsgegevens worden door ons met inachtneming van de fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen opgeslagen en verwijderd indien de gegevens niet langer noodzakelijk zijn voor het beoogde gebruik.

5. Betaalgegevens

Bij betaling via iDeal slaan wij bij de verwerking van uw inkomende betalingen uw rekeninggegevens (IBAN; SWIFT-code) op met uw klantgegevens, zodat wij bij retourzendingen automatisch het betaalde bedrag kunnen retourneren.

Als u iDeal, PayPal of creditcard als betaalmethode selecteert, worden de gegevens verwerkt via het betaalplatform van Mollie. Mollie ontvangt hiervoor in principe de volgende gegevens: handelaars-ID, transactie-ID, bedrag winkelwagentje, ordernummer en valuta Hiervoor kunnen specifieke, betaalmiddelafhankelijke processtappen en gegevens worden gebruikt.

Mollie is een toonaangevende dienstverlener voor beveiligde betalingstransacties. Als partner van de banksector ondergaat Mollie regelmatig een veiligheidscertificering. Mollie voldoet aan de PCI-beveiligingsstandaard zodat u veilig online kunt betalen.

Als u met een creditcard betaalt, gaat u ermee akkoord dat uw creditcardgegevens (kaarttype, naam van de kaarthouder, kaartnummer en geldigheidsperiode, maar niet het controlecijfer) gedurende 36 maanden versleuteld worden opgeslagen om uw toekomstige aankopen in onze onlineshop te vergemakkelijken door de geregistreerde kredietkaart te selecteren. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken door ons per post of e-mail een verklaring te sturen. In dit geval moet u de creditcardgegevens handmatig invoeren telkens wanneer u een aankoop doet.

6. Gegevensoverdracht aan derden

Wij geven uw gegevens in het kader van een orderverwerking conform art. 28 AVG door aan dienstverleners die ons ondersteunen bij de exploitatie van onze website en de daarbij behorende processen. Onze dienstverleners zijn strikt gebonden aan onze instructies en dienovereenkomstig contractueel verplicht. We maken gebruik van de volgende serviceproviders:

 1. hostingproviders,
 2. applicatie-ontwikkelingsdienstverlener,
 3. verzendingsaanbieders,
 4. betalingsdienstaanbieders.

Deze bedrijven mogen uw gegevens alleen gebruiken voor de verwerking van bestellingen en niet voor andere doeleinden. De overdracht aan overheidsinstellingen en -autoriteiten die gerechtigd zijn informatie te ontvangen, vindt alleen plaats in het kader van de wettelijke informatieplicht.

7. Eigen cookies en cookies van derden

Op basis van uw toestemming verzamelen en bewaren wij informatie over uw gebruik van onze website. Deze informatie is de basis om u een zo persoonlijk en gebruiksvriendelijk mogelijke service te bieden. Deze cookies zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst conform art. 6 lid 1 letter b AVG. Andere cookies (bijv. tracking, re-marketing) dienen ter vrijwaring van onze legitieme belangen in een optimale functionaliteit van de website en een klantvriendelijke en effectieve vormgeving van het sitebezoek, conform art. 6 lid 1 sub f AVG. Wij maken gebruik van cookies, kleine tekstbestanden die door uw browser op uw computer of mobiele telefoon worden opgeslagen. Een cookie zelf bevat of verzamelt geen persoonlijke informatie over u of uw gebruik van het internet. Ze zijn echter wel belangrijk om bijvoorbeeld het gedrag van gasten op onze website te analyseren, om gepersonaliseerde aanbiedingen te tonen of om geregistreerde gebruikers ingelogd te houden voor de duur van hun bezoek. Cookies stellen de website in staat u te “onthouden”, hetzij voor de duur van uw huidige bezoek (“sessiecookie”), hetzij voor verschillende bezoeken (“permanentcookie”). Hun primaire doel is een efficiënter gebruik van onze website mogelijk te maken en bepaalde functies op de website te activeren.

U stemt hierbij in met het gebruik van cookies en het verzamelen, opslaan en gebruiken van uw gebruikersgegevens. U gaat er ook mee akkoord dat uw gegevens na afloop van de browsersessie in cookies worden opgeslagen en bijvoorbeeld bij een volgend bezoek aan de website weer kunnen worden opgevraagd.

Hoe kunt u de ontvangst van cookies controleren?
De meeste webbrowsers accepteren cookies automatisch. U kunt het opslaan van cookies op uw computer of mobiele telefoon voorkomen door uw browser zo in te stellen dat deze geen cookies accepteert. De exacte instructies voor het wijzigen van uw cookie-instellingen vindt u in het gedeelte “Help” van uw browser.

U kunt uw browser ook zo instellen dat deze u informeert over de plaatsing van cookies. Dit maakt het gebruik van cookies voor u transparant. Als u niet wilt dat wij uw computer herkennen, kunt u met de instellingen van uw browser voorkomen dat cookies op uw harde schijf worden opgeslagen. U kunt ook de cookies die al op uw eindapparaat zijn opgeslagen op elk gewenst moment verwijderen.

U vindt ook nuttige informatie op de informatiepagina alloutcookies.org. Raadpleeg ook de instructies van uw browser voor meer informatie.

Als u ervoor kiest om cookies in het algemeen niet te accepteren, kunt u toch onze website bezoeken. Het is echter mogelijk dat u niet alle functies en diensten kunt gebruiken of dat bepaalde inhoud die wij u aanbieden niet beschikbaar is.

8. Google Analytics

Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. “(“Google”) wordt gebruikt zowel voor de behoefte gerelateerde opbouw als voor de optimalisatie van deze website. Google Analytics maakt gebruik van “cookies”, tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De gegevensverwerking vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder f, AVG en artikel 15, lid 3, van het TMG(D. Telemediawet) en om te weten hoe vaak verschillende gebruikers onze websites hebben bezocht. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Omdat wij de anonimisering van het IP-adres op deze website hebben geactiveerd, wordt uw IP-adres vooraf door Google in lidstaten van de Europese Unie verkort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS overgebracht (een passend niveau van gegevensbescherming is beschikbaar overeenkomstig artikel 45, lid 1, AVG via de deelname van Google aan het privacy scherm (PrivacyShield) en eerst daar verkort. Google zal daarom alle informatie uitsluitend gebruiken om het gebruik van onze website voor ons te analyseren en om rapporten over de website-activiteit op te stellen.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking. Gebruik een van de volgende opties:
U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig zult kunnen gebruiken.

U kunt ook verhinderen dat Google de door het cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) verzamelt en deze gegevens door Google verwerkt, door de browser-plug-in te downloaden en te installeren die onder de volgende link (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl) beschikbaar is.

9. Facebook pixel

Functie: analytische cookie die websitebezoek meet.

Wij gebruiken een Facebook Pixel om:

 • de effectiviteit van advertenties te meten (te analyseren hoeveel procent van de mensen die een advertentie ziet de website bezoekt, zich aanmeldt voor de nieuwsbrief of een bestelling plaatst);
 • vergelijkbare doelgroepen te maken die lijken op websitebezoekers om zo nieuwe klanten te werven die baat kunnen hebben bij het aanbod op de website;
 • je uit te sluiten van advertenties als je je recent hebt aangemeld voor de nieuwsbrief, zodat je geen irrelevante advertenties te zien krijgt.

Op onderstaande pagina lees je hoe je kunt instellen hoe Facebook je gegevens gebruikt om je advertenties te tonen en hoe je je kunt afmelden voor de weergave van op online interesse gebaseerde advertenties van Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/. Het privacy beleid van Facebook vind je hier: https://www.facebook.com/about/privacy/

Op deze pagina staat uitgelegd hoe je op ieder moment je instellingen voor Facebook advertenties kunt inzien en aanpassen.

10. Bewaarduur

De gegevens worden gewist als er geen wettelijke bewaartermijnen meer gelden (bijv. uit het handels- en belastingrecht), als de gegevens nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst of als er geen rechtmatig belang meer is bij de verwerking (bijv. administratie van registratie).

11. Uw rechten als consument

Bij de verwerking van uw persoonsgegevens verlenen de AVG u als gebruiker van de website bepaalde rechten:

Recht op informatie (art. 15 AVG):
U heeft het recht om bevestiging te vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens; in dat geval heeft u recht op toegang tot deze persoonsgegevens en tot de informatie vermeld in art. 15 AVG.

Recht op correctie en verwijdering (artikelen 16 en 17 AVG):
U hebt het recht om onmiddellijk de verbetering van uw onjuiste persoonsgegevens te vragen en, indien nodig, onvolledige persoonsgegevens in te vullen.

U hebt bovendien ook het recht te eisen dat de persoonsgegevens onmiddellijk worden gewist als een van de in artikel 17 van het AVG genoemde redenen van toepassing is, bijvoorbeeld als de gegevens niet langer nodig zijn voor het beoogde doel.

Recht op beperking van de verwerking (art. 18 AVG):
U hebt het recht om voor de duur van het onderzoek een verwerkingsbeperking aan te vragen als aan een van de voorwaarden in artikel 18 AVG is voldaan, bijvoorbeeld als u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking.

Recht op gegevensuitwisseling (artikel 20 AVG):
In bepaalde gevallen, die in artikel 20 AVG worden beschreven, hebt u het recht om de u betreffende persoonsgegevens in een gestructureerd, gemeenschappelijk en machine leesbaar formaat te ontvangen of om de overdracht van deze gegevens aan een derde partij te vragen.

Recht van bezwaar (art. 21 AVG):
Indien gegevens worden verzameld op grond van artikel 6, lid 1, onder f) (gegevensverwerking ter bescherming van legitieme belangen), hebt u het recht te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie. Wij zullen de persoonsgegevens dan niet langer verwerken, tenzij er aantoonbaar dwingende redenen voor bescherming van de verwerking zijn die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of de verwerking dient om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

Recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit:
Overeenkomstig artikel 77 van de AVG heeft u het recht in beroep te gaan bij een toezichthoudende instantie als u van mening bent dat de verwerking van uw gegevens in strijd is met de regelgeving inzake gegevensbescherming. Bovendien zal onze bedrijfsfunctionaris voor gegevensbescherming u graag informatie of suggesties geven over het onderwerp van de gegevensbescherming.

12. Contactgegevens- en gegevensbescherming

Als u vragen, informatie of andere problemen hebt, kunt u contact met ons opnemen op het volgende adres:

www.velgenhoekje.nl

info@velgenhoekje.nl

Of maak gebruik van ons contactformulier!

Onze adresgegevens zijn als volgt:

Let op, dit is geen bezoekadres.

Oosteinde 2, 1674 NB Opperdoes

KVK: 73906522